Menu

Obec Štěnovice
Obec Štěnovice

Matrika

Žádost o změnu příjmení-jména - zletilá osoba

Žádost o změnu jména-příjmení - nezletilé dítě

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - nezletilé dítě

žádost o vydání druhopisu matričního dokladu

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu

Prohlášení o volbě druhého jména a žádost o dodatečný zápis do knihy narození

Prohlášení o volbě druhého jména - nezletilé dítě

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku

žádost o prominutí předložení dokladu k uzavření manželství

Dotazník k uzavření manželstvi

Příloha k dotazníku o uzavření manželství 

 

 

Uzavření manželství

    Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

     Pro uzavření manželství /registrovaného partnerství/ u našeho úřadu jsou stanoveny následující oddávací dny a místo:

 • 2. sobota v měsíci
 • obřadní síň (budova Obecního úřadu Štěnovice)

Mimo tyto dny a mimo obřadní síň je uzavření manželství/registrovaného partnerství zpoplatněno – je nutné povolení matriky.   

 

CIVILNÍ SŇATEK

Oba snoubenci se dostaví na Obecní úřad ve Štěnovicích nejpozději 1 měsíc (cizinci 2 měsíce) před sňatkem a předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství (včetně přílohy) a tyto doklady:

OBČANÉ ČR

 • Platný občanský průkaz                                                                                   
 • Rodný list
 • Rozvedení rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci
 • Ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela
 • Mají-li snoubenci spolu dítě, jeho rodný list                                                                

Při sňatku budou snoubencům podle zákona o občanských průkazech odstřiženy rohy občanských průkazů, ve kterých je uveden osobní stav. Tyto průkazy jsou platné pouze v ČR a nelze na ně vycestovat do zahraničí. Pokud tedy snoubenci cestují do zahraničí ihned po svatbě, musí si předem zajistit platné cestovní pasy.

Snoubenci jsou povinni do 15- ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu zažádat o nový občanský průkaz.

 

CIZINCI

 • Platný průkaz totožnosti
 • Doklad o státním občanství 
 • Rodný list
 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, pokud ho stát vydává (má platnost 6 měsíců), pokud ho stát nevydává, potvrzení o tomto
 • Výpis z informačního systému o osobním stavu a místu trvalého pobytu, je-li cizím státem vydáváno (pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti)
 • Rozsudek o rozvodu předchozího manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený, s razítkem o nabytí právní moci
 • Ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela                                                           
 • Před uzavřením manželství předloží cizinci potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi pracovních dnů.
 • Pokud je cizinec občanem země, se kterou má ČR podepsanou dohodu, budou tyto doklady pouze přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným u Krajského soudu. Pokud je cizinec občanem země, se kterou ČR dohodu podepsanou nemá, musí být všechny doklady legalizovány a pak rovněž přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným u Krajského soudu.
 • Pokud snoubenec, popřípadě  snoubenci  nemluví nebo nerozumí  česky, jsou  neslyšící nebo němí,  je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost soudem stanoveného  tlumočníka. 

Bližší informace podle jednotlivých států podá matriční úřad ve Štěnovicích.

 

CÍRKEVNÍ SŇATEK

Při uzavírání církevního sňatku se snoubenci dostaví na matriční úřad ve Štěnovicích, kde vyplní žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku a předloží doklady stejné, jako při uzavírání sňatku civilního. Matriční úřad po kontrole všech dokladů vydá osvědčení, že snoubenci splnili všechny podmínky pro uzavření církevního sňatku, které má platnost 6 měsíců. Toto osvědčení předloží snoubenci duchovnímu.

 

Svědky mohou být pouze osoby starší 18ti let, i cizí státní příslušníci. Při svatebním obřadu se svědci musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

 

Jaké jsou v této situaci správní a jiné poplatky:

 • uzavření manželství/registrované partnerství v obřadní síni v oddávací dny  – bez poplatku
 • vydání povolení uzavřít manželství/registrované partnerství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou  místnost -  3.000,-Kč
 • uzavření manželství/registrované partnerství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - 5.000,- Kč
 • uzavření manželství/registrované partnerství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 3.000,- Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem  – 500,-Kč
 • vydání oddacího listu - bez poplatku
 • vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku - 500,-Kč
 • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden se snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce - 1000,-Kč

     Poplatky se hradí hotově (platební kartou) v budově obecního úřadu, případně bezhotovostně na účet č. 35023704/0600.

 

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

     Oddací list se vyhotovuje ze zákona do 30ti dnů po uzavření manželství, po domluvě s matrikářkou si  novomanželé mohou převzít oddací list osobně na matrice, případně jim bude zaslán na adresu, kterou si sami určí, zpravidla však do 5 pracovních dnů po svatebním obřadu.

 

Kontakt na náš úřad:

Obecní úřad Štěnovice - matrika
Čižická 133
332 09  Štěnovice

telefon: 377 917 336
e-mail: matrika@stenovice.cz

úřední hodiny:
Po 8.00 – 11.30   12,30 – 17.00
St  8.00 – 11.30   12,30 – 17.00
 

 

Upozorňujeme žadatele, kteří chtějí nahlédnout do matričních knih, aby si předem domluvili termín telefonicky či e-mailem, vzhledem k časové náročnosti a nutné přítomnosti matrikářky.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Překlad (translations)

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
slabý déšť 24 °C 12 °C
úterý 28. 5. déšť 16/11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 19/8 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 16/11 °C

Svátek

Svátek má Valdemar

Datum a čas

Dnes je pondělí, 27. 5. 2024, 7:40:32

Publicita projektu MŠ Štěnovice

Publicita