Navigace

Obsah

Organizační struktura

Obecní úřad:

Starosta:
Petr Slavík 
tel.: 377 916 009
e-mail: starosta@stenovice.cz
   
Místostarosta: 
Jan Polívka 
tel.: 377 917 337
e-mail: mistostarosta@stenovice.cz
   
Matrika:  
Věra Slavíková telefon: 377 917 336
E-mail: matrika@stenovice.cz
Popis činnosti: Přihlášení a odhlašování pobytu, svatby a ověřování dokumentů

 

 
   
Účtárna:  
Štěpánka Knížková telefon: 377 916 202
E-mail: uctarna@stenovice.cz
   
   
   
Referent OÚ Štěnovice:  

Pavla Varáčková
telefon: 377 916 003
E-mail: referent@stenovice.cz

 

Stavební úřad:

Jindřich Tomáš

Popis činnosti:

 

 

 

 

 

telefon: 377 916 028

E-mail: stavebniurad@stenovice.cz

Zajištění státní správy v územních a  stavebních řízeních pro k.ú.Štěnovice, Čižice, Útušice, Robčice, Štěnovický Borek, Nebílovský Borek, Předenice.

 

 

 
Zastupitelstvo obce:  
MUDr. Albrecht Jiří Nezávislí
   
Radim Růžička Nezávislí
   
PhDr.
Alena Vlčková
Rozumní
   
Ing. Cyril Hromník Změna pro Štěnovice
   
Mgr. Jitka Hněvsová Změna pro Štěnovice
   
Ing. Kamil Kosnar SNK Evropští demokraté
   
Petr Slavík Volba pro obec
   
Josef Brada

Volba pro obec

   
Ing.Luboš Šmídl, Ph.D. Volba pro obec

 

 
Jan Polívka STAN
   
Jan Jíška STAN
   
   
Složení výborů a komisí:  
   
Kontrolní výbor: Ing. Cyril Hromník - předseda /Změna pro Štěnovice/
  Jan Jíška /STAN/
  Josef Brada /Volba pro obec/
   
Finanční výbor: Ing. Kamil Kosnar - předseda /SNK-ED/
  Ing. Luboš Šmídl, Ph.D. /Volba pro obec/
  Radim Růžička /Nezávislí/
   
Komise kulturní: MUDr.Jiří Albrecht
  Milada Řehořková
  Miluše Javůrková
  Milada Skalová
  Alena Píclová
  Petra Šmídlová
 

Mgr. Hana Hubačová

Pavla Varáčková

   
Komise přestupková: JUDr. Zuzana Šloufová
  Ing. Michal Ulč
  Josef Brada
  Mgr. Anna Koukolíková
  Zdeněk Krs

 

Kronika:               PhDr. Alena Vlčková