Navigace

Obsah

Územní plán

Územní plán

Hlavní výkres

Úp hlavní výkres.pdf Staženo: 1100x | 02.11.2015

Koordinační výkres

Úp koordinační výkres.pdf Staženo: 495x | 02.11.2015

Návrh změny č. 3 ÚP - hl. výkres

N2_hlavní výkres.pdf Staženo: 30x | 24.04.2019

Návrh změny č. 3 ÚP - koordinační výkres

O1_koordinační výkres.pdf Staženo: 16x | 24.04.2019

Návrh změny č. 3 ÚP - odůvodnění

ště3_odůvodnění_SJ_srpen 2018.pdf Staženo: 20x | 24.04.2019

Návrh změny č. 3 ÚP - srovnávací text

ště3_srovnávací text_srpen 2018.pdf Staženo: 14x | 24.04.2019

Návrh změny č. 3 ÚP - širší vztahy

O2_širší vztahy.pdf Staženo: 15x | 24.04.2019

Návrh změny č. 3 ÚP - VPS + VPO

N3_výkres VPS+VPO.pdf Staženo: 14x | 24.04.2019

Návrh změny č. 3 ÚP - výkres předpokl. záborů PF

O3_výkres předpokládaných záborů PF.pdf Staženo: 15x | 24.04.2019

Návrh změny č. 3 ÚP - výkres zákl. členění

N1_výkres zákl. členění území.pdf Staženo: 17x | 24.04.2019

Návrh změny č. 3 ÚP - výroková část

ště3_výrok_SJ_srpen 2018.pdf Staženo: 13x | 24.04.2019

ÚP Štěnovice změna č. 1 hlavní výkres

uzemni_plan.website Staženo: 549x | 27.06.2016

ÚP Štěnovice změna č.1 část I výkres

01_casti_hlavni_vykres.pdf Staženo: 502x | 02.11.2015

ÚP Štěnovice změna č.1 část II výkres

01_castii_hlavni_vykres_.pdf Staženo: 444x | 02.11.2015

Územní plán Štěnovice - textová část

Štěnovice úp návrh.doc Staženo: 650x | 02.11.2015

Územní plán Štěnovice změna č.1 část I

Úp-změnaŠtěnovice_i[1].doc Staženo: 352x | 02.11.2015

Územní plán Štěnovice změna č.1 část II

Úp-změnaŠtěnovice_i[2].doc Staženo: 328x | 02.11.2015

Úzení plán Štěnovice odůvodnění

Štěnovice úp návrh odůvodnění.doc Staženo: 478x | 02.11.2015

Výkres dopravní infrastruktura

Úp dopravní infrastruktura.pdf Staženo: 399x | 02.11.2015

Výkres širší vztahy

Úp Širší vztahy.jpg Staženo: 300x | 02.11.2015

Stránka